För ett miljövänligare Uppsala

Affärsidé

Tredje generationen

Vår affärsidé är att med hög service och enkelhet kunna tillgodose och täcka kundens behov. Vi jobbar tillsammans med kunden för att hitta den mest miljövänliga och ekonomiskt bästa lösningen. En självklarhet är att våran personal alltid har rätt utbildning för uppdraget för att säkerställa kvalité och säkerhet.

Farfar Snövit ”Den väldige vid ratten ” började att köra lastbil i unga år, både som egen och anställd.
I nästa led kommer Becke som även han började i unga år som anställd för att sedan starta Bring & Son Container AB i Uppsala som sedan såldes när pensionsåldern närmade sig.
Camilla började i familjeföretaget och skötte det administrativa för att sedan starta eget inom transport.